ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ως ψυχολόγος και μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ)

Η πλήρης διατήρηση του απόρρητου των πληροφοριών του πελάτη αποτελεί το πλαίσιο δημιουργίας της ασφαλούς και πετυχημένης θεραπευτικής σχέσης μεταξύ ψυχολόγου και θεραπευόμενου.

Η διατήρηση του απορρήτου συμπεριλαμβάνει τόσο όσα λέγονται κατά τη διάρκεια των συναντήσεων όσο και την διατήρηση των προσωπικών δεδομένων του θεραπευόμενου είτε σε φυσική είτε σε ψηφιακή μορφή.

Το απόρρητο ισχύει σε όλα τα είδη συναντήσεων – δια ζώσης και online .

Εξαιρέσεις στην διατήρηση του απορρήτου.

Το απόρρητο καταλύεται όταν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του θεραπευόμενου ή για την ευρύτερη κοινωνία.

Κώδικας δεοντολογίας Ελλήνων ψυχολόγων

Ο κώδικας δεοντολογίας των ψυχολόγων όπως ορίζεται από το ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση και διασφαλίζει πλήρως όλα τα προσωπικά δεδομένα και τις πληροφορίες του κάθε πελάτη-αποδέκτη μίας υπηρεσίας ψυχικής υγείας. Ο στόχος του είναι να προστατεύσει τα δικαιώματα του θεραπευόμενου, του ψυχολόγου αλλά και το κύρος του επαγγέλματος.

Ως πιστοποιημένη coach practitioner και μέλος του Hellenic Coaching Association (HCA)

Η διατήρηση της εχεμύθειας διέπει και τη σχέση coach και coachee (πελάτη).
Ως πιστοποιημένη coach practitioner δεσμεύομαι επιπλέον από τον παγκόσμιο κώδικα δεοντολογίας του European Mentoring and Coaching Council (EMCC) που αφορά την επαγγελματική δεοντολογία της άσκησης του coaching σε οποιαδήποτε χώρα.

Παγκόσμιος Κώδικας δεοντολογίας του European Mentoring and Coaching Council (EMCC)
Ο Κώδικας Δεοντολογίας προωθεί τη διατήρηση της άριστης πρακτικής στο coaching, στο mentoring και στην διαδικασία εποπτεία coaching.
Ορίζει τι μπορούν να αναμένουν οι πελάτες και οι χορηγοί από τον coach σε μία σχέση coaching, σε μία σχέση εκπαίδευσης ή σε μία σχέση εποπτείας coaching.
Επίσης αποτελεί το σημείο εκκίνησης σε κάθε σχετικό συμβόλαιο.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗ

Χρησιμοποιούμε εργαλεία όπως τα Cookies, για την ανάλυση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε να προσφέρουμε κατάλληλο περιεχόμενο και αποτελεσματική πλοήγηση.